greet vos logo
Regiemodel
Bij regiemodel gaan wij in de voorbereiding op zoek naar concrete aspecten van een thema. Zo kun je bijvoorbeeld bij het thema ‘samenwerken’ ingaan op de manier waarop je elkaar kunt aanspreken (feedback).
Om bij het bovengenoemde voorbeeld te blijven: dit aspect zetten we dan om in een scène en we laten hierin zien ‘hoe het mis kan gaan’. Vervolgens spelen we deze scène opnieuw, maar nu mag het publiek zich ermee bemoeien door concreet aan te geven hoe het gedrag van één van de rolfiguren anders kan worden ingevuld. Als gevolg daarvan verandert het gedrag van de ander ook in die richting. Nu wordt de rol net zo lang bijgestuurd tot de gewenste situatie is bereikt.
Kortom, regiemodel geeft de juiste richting aan en laat bovendien op speelse en animerende wijze zien hoe gedrag, gedrag beïnvloedt.

Praktijksimulatie | Regiemodel | Improvisatietheater | Acts