greet vos logo
Praktijksimulatie
De deelnemers oefenen aan de hand van voorbeelden uit hun praktijk met behulp van rollenspelen om beter zicht te krijgen op de doelmatigheid van hun communicatie.
Uiteraard speel ik daarbij de gesprekspartner(s) op grond van de informatie die de deelnemers hebben aangereikt. En al doende ervaren de deelnemers zo nieuwe mogelijkheden.

Praktijksimulatie | Regiemodel | Improvisatietheater | Acts