greet vos logo
Improvisatietheater
Deze manier van theater wordt vaak ingezet bij congressen, studiedagen en workshops.
Steeds worden elementen uit de thematiek van de dag gekozen en in scène gezet (bijvoorbeeld de interactie tussen een leidinggevende en een medewerker).
Het spel komt steeds tot stand in wisselwerking met het publiek. Twee acteurs en een pianist vertalen dat vervolgens in steeds wisselende improvisaties. Het werkt doorgaans opwindend, het enthousiasmeert enorm en het vergoot de betrokkenheid van het publiek. Het publiek kijkt er niet ‘tegen aan’ maar zit er ‘boven op’. Een ‘betere doorstroming’ van de communicatie bij bedrijf of instelling wordt meteen invoelbaar en zichtbaar gemaakt. Het maakt ‘de tongen los’!
De acteurs en muzikant beschikken daarbij over een arsenaal aan theatervormen en muziekstijlen.

Praktijksimulatie | Regiemodel | Improvisatietheater | Acts